Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Lokal arbeidsgiver

LOKAYrkesmesseL arbeidsgiver

Rekruttering av kvalifisert arbeidskraft er viktig for at et lite lokalsamfunn fortsatt skal bestå og kunne drive bærekraftig virksomhet, samt for å kunne ha et variert tilbud av varer og tjenester slik at også nye innbyggere ønsker å bosette seg i bygda. 

Som en av kommunens hjørnesteinsbedrifter, ser Hemne Kraftlag det som et ansvar å bidra til utdanning og rekruttering av dyktige lokale lærlinger og arbeidsfolk.

Konsernet har idag totalt 55 ansatte innenfor fagfelt som; elektro, økonomi, salg, markedsføring, telekommunikasjon, IT, administrasjon, renhold og tilsyn.

Torstein Stamnestrø_ved bil

 

   Samarbeidspartnere:

    Tokha logo TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE