Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Energiutredninger

I henhold til § 10 i forskrift om energiutredninger gjeldende fra 1.juli 2008, er vi pålagt annethvert år å utarbeide og offenliggjøre en lokal energiutredning for hver kommune i vårt konsesjonsområde. Hensikten med lokale energiutredninger er å øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området.

2007
Energiutredning for Hemne kommune 2007
Energiutredning for Snillfjord kommune 2007

2010

Energiutredning for Hemne kommune 2010  

Energiutredning for Snillfjord kommune 2010