Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Forbruksavgift

Det er i utgangspunktet avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge, også kraft som leveres uten vederlag og kraft som nettselskapet eller produsenten tar ut til eget bruk.

Avgiften skal beregnes per kWh. Stortinget justerer avgiftssatsen årlig, og for 2017 er avgiftssatsen 16,32 øre per kWh ekskl. mva. Denne satsen omfatter bl.a. kraft til husholdninger, næringsvirksomhet utenom industrien og administrasjonsbygg i industrien.

For mer informasjon om forbruksavgift se http://www.skatteetaten.no/elektriskkraft