Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

El-sertifikat

Elsertifikater er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Dette finansieres ved at at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen til sluttkundene.

Elsertifikatprisen for 2016 er 2,9 øre/kWh av strømprisen din (ekskl. mva)

For mer informasjon om elsertifikater se http://www.nve.no/elsertifikater