Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Merverdiavgift

Merverdiavgift er en avgift som skal beregnes og betales ved salg  av alle varer og tjenester, hvis det ikke finnes spesielle unntak

Den alminnelige avgiftssatsen er 25 prosent. Ved innenlandsk salg skal avgiften beregnes av salgsprisen, og ved import er det varens tollverdi som avgiften beregnes ut i fra.Det er 15 prosent MVA på salg av matvarer. (For salg av ”råfisk” til eller gjennom fiskesalgslag gjelder en særskilt avgiftssats på 11,11 prosent.)

For mer informasjon om merverdiavgift se www.skatteetaten.no