Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Angrerett

Paragraf

Angrerett

Angrerettloven av 2000 vil i visse salgssituasjoner supplere forbrukerkjøpsloven. Angrerettloven gjelder ikke vanlig salg i butikk.

Angrerettloven gjelder:
- Bare salg fra næringsdrivende til forbrukere
- Bare ved to hovedtyper salg: 1) fjernsalg og 2) salg utenfor fast utsalgssted.
- Både salg av varer og tjenester

1) Fjernsalg er salg som skjer uten at partene møtes, forutsatt at den næringsdrivende generelt tilbyr eller oppfordrer til slik avtaleinngåelse. Eksempler: telefonsalg, postordresalg, internettsalg og tv-shopping.

2) Salg utenfor fast utsalgssted er salg som skjer ved at partene møtes ansikt til ansikt, og avtalen inngås på denne måten       utenfor selgerens faste forretningssted. Eksempler: dørsalg, gatesalg, messesalg og såkalte "homeparties".

Hovedinnholdet i loven er at selgeren eller tjenesteyteren plikter å gi bestemte opplysninger om varen eller tjenesten. Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen innen en 14 dagers frist. Det trenger ikke være noe feil ved varen eller tjenesten for å benytte angreretten.

Forbrukeren trenger heller ikke å oppgi noen grunn for å angre seg. Angrerettloven begrenser ikke rettighetene forbrukeren har etter annen lovgivning, f.eks. forbrukerkjøpsloven.

Nyttige sider:
Fakta om angrerett på tjenester (Forbrukerrådet) Angrerettskjema